ADMINISTRATIVNÍ PÁTEK

Vzhledem ke zvyšující se administrativní zátěži- (pojistky, zprávy pro OSSZ, lázně, výpisy ze zdravotní dokumentace) se budu těchto úkonům věnovat  jeden den v měsíci  a to zpravidla 2 pátek v měsíci. Setra bude přítomna  v ordinaci.